Waarom leermiddelen zo belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind

leermiddelen basisonderwijs

Taal is een zeer belangrijk vak. Het andere belangrijkste vak is waarschijnlijk rekenen. Op de middelbare school wordt dit een stapje verder genomen en gaat het om wiskunde. Op de lagere school moeten kinderen vooral veel de kans krijgen om te oefenen met tafels, vermenigvuldigen, breuken en meer. Dat kan met de juiste leermiddelen

Wat zijn leermiddelen?

Een leermiddel of didactisch middel is ieder middel dat in een formele situatie wordt gebruikt om de leerling of student kennis en vaardigheden bij te brengen. Een doos blokken die helpt bij de motoriek, kun je zien als een leermiddel. Een schrijfboekje of poster met de tafels erop, is dat echter ook. Er zijn zeer basale hulpmiddelen maar ook verder geavanceerde materialen. 

Manieren van kennisoverdracht

Er zijn een aantal manieren waarop je kinderen iets bij kunt brengen:

  • door mondelinge kennisoverdracht: een onderwijzer of leraar vertelt
  • met leermiddelen: objecten die visualisatie en leren bevorderen

Leermiddelen zijn dus zeer divers. Lang geleden bestonden ze al, bijvoorbeeld in de vijftiende eeuw. Toen gebruikte men vaak oude abc-boekjes. Later leerde je lezen en schrijven met een lei en griffel. Dit waren allemaal leermiddelen. Inmiddels zijn er ontzettend veel verschillende soorten leermiddelen, waaronder de audiovisuele. We kunnen tegenwoordig ook leren vanaf een tablet, laptop of televisiescherm. Daarom is het aanbod aan leermiddelen ook zeer groot vandaag de dag. 

Waar je op moet letten

Wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor het uitzoeken van leermiddelen, of als je een ouder bent en een goede school zoekt voor je kind, dan zijn er een aantal zaken om op te letten. Kinderen leren allemaal op een andere manier. Het is dan ook belangrijk dat het aanbod aan leermiddelen hier goed op is ingesteld. Zorg altijd dat er variatie is in het aanbod.