Aanvullende toelage

scholierenBuiten de basistoelage kan je in aanmerking komen voor een aanvullende toelage. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er worden voldaan aan de eisen die gesteld worden voor het aanvragen van een basistoelage. de overheid zal bij het bekijken of je recht hebt op het aanvragen van de aanvullende toelage naar het inkomen van je ouders. Als blijkt dat jouw ouders zodanig weinig verdienen waardoor het niet mogelijk is een bijdrage te leveren aan de schoolkosten zal je recht hebben op een aanvullende toelage.

 

De aanvullende toelage dient als doel als tegemoetkoming in het lesgeld en overige schoolkosten. Bij schoolkosten kun je denken aan kosten die gemaakt worden voor de opleiding, zoals boekengeld. De meeste opleidingen zullen om lesgeld vragen als het gaat om een vervolgopleiding. Hiervoor is de aanvullende toelage een perfecte uitkomst.

 

Voor het berekenen van de aanvullende toeslag en of wel of niet recht hierop hebt zal de overheid naast het inkomen van de ouders en eventuele partner van een ouder ook kijken naar het aantal kinderen binnen een gezin. Als er sprake is van een te hoog inkomen van de ouders zal de aanvraag voor de aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren afgekeurd worden. Tevens is de hoogte afhankelijk van het onderwijs dat gevolgd wordt. Als er lesgeld betaald moet worden zal in de aanvullende toelage ook hiervoor een tegemoetkoming zitten, wat dan ook weer afhankelijk is van het inkomen dat de ouders gezamenlijk hebben.