Betere teamprestatie door de Birkman methode

logoZoals jullie inmiddels van mij weten ligt mijn passie in het onderwijs en koken. Doordat ik geregeld studenten moet begeleiden en zelf met collega’s moet samenwerken ben ik zoek gegaan naar methoden om teamprestaties te verbeteren. Projecten zijn vaak resultaat gericht en hierbij is de manier waarop studenten of collega’s samenwerken erg belangrijk. Bij problemen of het onderpresteren van een groepslid wordt er vaak gekeken naar het waarneembare gedeelte, namelijk gedrag. Dit is niet altijd het uitgangspunt voor de oplossing. Op de website Aicon.nl wordt vermeld dat wanneer er voor een langere periode niet aan de omgevingsverwachtingen van mensen wordt voldaan er irritaties en stress kan ontstaan. Dit heeft dan vervolgens gevolgen voor de prestaties van de groepsleden en het team. Zo weet ik inmiddels dat dit niet alleen lukt door naar de theorie te kijken. Na enig speurwerk ben ik uitgekomen bij de Birkman methode.

aicon_4_308_120_c1

Definitie van de Birkman methode

birkman_methodeBij de Birkman methode wordt er uitgegaan dat mensen niet op dezelfde manier handelen en reageren werk- of privésituaties. Dit omdat elk individu dynamisch is en niet statisch. De Birkman methode voorspelt het gedrag in verschillende situaties. Dit door het meten van omgevings- en interpersoonlijke factoren die het gedrag sturen. Door mensen vanuit een unieke methodiek met elkaar te vergelijken geeft de Birkman methode niet alleen zelfinzicht, maar ook in verschillende andere mogelijkheden. Volgens Aicon.nl vergoot dit de kans om proactieve en carrière een positieve richting te geven. Op de site van Aicon staan nog vele andere interessante invalshoeken van deze methode, dus als je je hier in wilt verdiepen bezoek de website www.aicon.nl.